کاش...

 

کاش منتظرش بودم

کاش چشمانم به در دوخته بود و روحم در تلاطم کمال

کاش دوستهایم خدایی بودند وقلبهایمان آسمانی

کاش زمان پژواک «انا بقیه الله...» می رسید و سربازان ردیف...

وکاش نقطه ی سیاهی آن بین دستهای خالی من بود

 

/ 0 نظر / 8 بازدید