امر آقا

گفت : تهاجم فرهنگی !
کسی ننوشت ، کسی نبود آویزه ی گوش آویزه ی گوش کند !
گفت : شبیخون فرهنگی
....
چند بار که تکرار شد ... چند روز که گذشت...
یارا داد زدن : تهاجم فرهنگی !!!
هیچ اتفاقی نیفتاد !
وقتی فرمود : غارت فرهنگی !
یارا داد زدن : آقا فرمودن تهاجم فرهنگی یه کار بکنید !
تو بگو اتفاقی افتاد؟!
فقط 4 تا سایت فیلتر شد !
...
راستی جدیدترین ورژن فیلتر شکن چند بود؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید