طوفان ساعت 3

یکی جامه از تن دریا بیرون کشید

یکی انگشتری ماه را دزدید

اما کسی به غیر از خدا یاقوت خون تو را برنداشت

آغاز ابرها در ساعت 1 است به وقت نجف

کمی  پس از 2 باران گرفت در کنار بقیع

درست ساعت 3 طوفان شد در کربلا

حالا به ساعت من فقط کمی به لحظه ی موعود مانده است

علیرضا قزوه

 

/ 0 نظر / 9 بازدید