هیئت ها

همچین دلم می خواد غر بزنم که حد نداره !!!!!!!

می شینی تو روضه هیئت میاد داخل مراسم با کفش  انگار نه انگار که اینجا مردم نماز می خونند ! حالا اینجا  مسجد ه خب باشه! طول می کشه مردم حوصلشون سر می ره خب بره ! عزاداری امام حسینه ! ...

اگر کسی حسن هیئت رو میدونه ترو خدا بگه !‌ما میریم روضه برای سخنرانی اگه البته بغل دستی پشت سری و دور و بری ها اجازه ی گوش دادن بدن! هیئت ها سخنرانی دارند؟ کسی هست آیا این وسط روایت یا مقتلی برای این ملت عزادار بگه که به اطلاعاتشون اضافه شه؟

با اتوبوس هم هیئت راه می اندازند همان یکمی راه هم که می روند کل خیابان را می بندند تا چند وقت پیش هم که نمادهاشون نمادهای مسیحی بود!!!!!!!! متاسفم

یاد باد یاد هیئت های قدیم که شعرهاشان برداشت دقیق از مقتل و تاریخ بود و نوحه و عزاداری سنگین بود و با پای پیاده مردم هیئت راه می انداختند ...

یاد باد یاد عزاداری های قدیمی با سینه زنی سنگین که یکدفه خیمه ی فاطمه زهرا به لرزه می افتاد و با هر مصرع شعر ها دل اهل عالم می لرزید ... یاد باد یاد آن روزها ...

فقط بگذارید قسمتی از شعر دیشب رو براتون بنویسم از زبان حضرت امام حسین علیه السلام به فرزند عزیزشون حضرت علی اکبر :

منو تنها نذار       پا رو دلم نذار...

«دقیقا با سبک پاپ »

کل خیمه هم با مداح نسبتا محترم تکرار می کردند!!!!!!! متاسفم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید