دل گرفته ی من!

گهگاهی دلم می گیرد از تو

شاید از اولین دیدار

شاید از عمق نگاهت 

شاید از باری که بر دوشم نهاده ای !

/ 1 نظر / 12 بازدید
سفیرسحر

بعد از هر گرفتگی گشایشی است ............اندیشه بسیار باید تا پخته شود ........