بنگر به آسمان به دریا

به زیبایی درختان

به درخشندگی خورشید

به تحمل آتش

بنگر به سنگ به دیوار...

به دستان ظریفت

به مورچه ای که زیر پا راه می رود

بنگر ... بنگر...

به آب به باران 

به زیبایی

به فکر

به طوفان ...

 به سیلی که جز غم چیزی ندارد

بنگر بنده ی خدا بنگر

به مهر مادر به حمایت پدر

به هنگامی که زمین دهان باز می کند و می بلعد

بنگر چه میبینی؟

ما رأیت شی الا ورأیت الله قبله و بعده و معه...

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
درسا

به به به به [نیشخند]